نهمین شماره نشریه کالوتیپ

202

نهمین شماره نشریه کالوتیپ با موضوع «دانش آموختگان عکاسی» و مباحثی پیرامون موارد آموزشی و دانشگاهی مرتبط با دغدغه ی دانشجویان این رشته، به زودی منتشر خواهد شد.

کالوتیپ
کالوتیپ 0 دنبال کننده