صفحه 167 معرفی قطعات موتور

301
سیکل چهار زمان موتور چهار زمانه در این ویدئو چهار زمان یک موتور چهار زمانه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه 168کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.------------- جهت دیدن آموزش های بیشتر به سایت ما به آدرس www.ftest.ir مراجعه فرمایید. - پایه دهم مکانیک خودرو - چهار زمان موتورموتور چهار زمانه - سیکل موتور
اباذر 711 دنبال کننده
pixel