وضعیت فین تک در کشورهای در حال توسعه ی آسیا

375
با این که آمریکا و اروپا مهد تکنولوژی ها و نوآوری های جهانی هستند، اما همه بر این موضوع واقفند که آسیا بازاری عظیم و در حال رشد دارد. همین موضوع باعث شده که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در مورد تبدیل شدن آسیا به اکوسیستم فین تک جهان بشنویم.
زرین پال 779 دنبال کننده
pixel