دستگاه فیس ماسک ارتودنسی | دکتر فاضل فیروزی

59

فیس ماسک دستگاهی است با عملکرد ارتوپدیک. این دستگاه ارتودنسی در در سن رشد ( بین ۸ تا ۱۲ سال ) و با هدف اصلاح رشد ناهنجاری خفیف تا متوسط عقب بودن فک بالا مورد استفاده قرار می گیرد. www.drfirouziortho.com