تلفظ صحیح زبان انگلیسی 12

1,737
/eɪ/ /aɪ/ /ɔɪ/ جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با خدمات آموزشی ما به سایت آموزشگاه مجازی تحلیلگران www.TahlilGaran.org مراجعه فرمایید.
pixel