نوب در برابر پرو

1,601

نوب با پرو میجنگه د میان ان ها خدای ماین هم می اید نظور درمورد کدوم از اینا خوبه بگین

Abol.craft
Abol.craft 56 دنبال کننده
عشق ماینکرافت

عشق ماینکرافت

1 ماه پیش
برجنوبم خوب بود بد نبود
Abol.craft
Abol.craft معافقم
matin

matin

1 ماه پیش
دنبال کردم دنبال کن
wither skeleton killer

wither skeleton killer

2 ماه پیش
برج نوب هم خوب بود
Abol.craft
Abol.craft موافقم ولی بهتر از گاد نبود