رونمایی از سند استراتژیک

87
87 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

رونمایی از سند استراتژیک کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق هشتم با حضور کاندیدای بخش کشاورزی تشکل تولید و تجارت