آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج کرج مات وزیر

154

در این ویدئو مات با سوارهای سنگین (وزیر و رخ) در شطرنج با بیان مثال ساده ای آموزش داده میشود

Herochess 40 دنبال کننده
pixel