بخش اول از مراسم رونمایی کتاب جدید نشرنهادگرا "معماران پول" تالیف دکتر درودیان

242
242 بازدید
اشتراک گذاری
این کتاب به تازگی توسط نشرنهادگرا و با تالیف جناب اقای دکتر حسین درودیان منتشر شده است.
pixel