بشاگرد و جاده های نور

1,476
اواخر دهه هفتاد زمانیکه ارتباط تلفنی کم کم به روستاها قدم می گذاشت روستای بشاگرد از توابع استان هرمزگان محلی بود که رنگ تلفن به خود ندیده بود و برای اولین بار وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت نسبت به واگذاری تلفن در این روستای محروم و دور افتاده اقدام کرد این فیلم یادآور خاطرات آن دوران است.
pixel