سرعت باور نکردنی پژو پارس ELX بعد از ریمپ ایسیو در مجموعه نکست استپ

3,888

پارس ELX از معدود خودروهایی در ایران میباشد که همیشه خواهان خاص خود را داشته و جز اولین انتخاب های عاشقین سرعت بوده. به این منظور اصلاح نرم افزاری و ریمپ ایسیو این ماشین در مجموعه نکست استپ با استانداردهای صحیح انجام گرفته. تغییرات پارس ELX بعد از ریمپ ایسیو 1_افزایش شتاب و توان کاملا قابل لمس 2_تغییر کات آف 3_کات آف رگباری 09127697633

نکست استپ
نکست استپ 16 دنبال کننده