موشن ساده منو برای اینستاگرام

25

می دانیم که استوری های پین شده در بالای اینستاگرام تاثیر زیادی در جلب نظر بازدید کننده دارند در پشتیبانی شبکه های اجتماعی توسط کانون تبلیغات چاوش، نسبت به نیاز مشتری استوری هایی طراحی و به صفحه پین می شود این یک موشن کوتاه از منوی مجموعه غذایی شمال شهر است که به همین منظور ایجاد شده

چاوش
چاوش 9 دنبال کننده