نمایشگاه نقاشی مریم عبداللهی در بندرعباس

1,229

مریم عبداللهی 19 ساله که هرمزگانی ها به عنوان یک ورزشکار و هنرمند نمونه آن را می شناسند در پلاتو شهر بندرعباس یک نمایشگاه نقاشی برگزار کرده است.در این ویدیو بخشی از این نمایشگاه را مشاهده خواهید کرد