اهمیت زبان بدن در سخنرانی

183
شاید تا به حال براتون پیش اومده باشه که تو همایشی حضور داشته باشین و صحبت‌های سخنران خیلی کسل‌کننده به نظرتون برسه. در این ویدیو، اهمیت استفاده از زبان بدن در سخنرانی به تصویر کشیده شده.
pixel