تبلیغ کانال میدم فرصت عالی♫

10
تبلیغ کانال میدم یه فرصت عالی ۱-فالوم کنید ۲-ظرفیت تا ۱۲ نفر ۳-لایک ویدئو ۴-بازنشر به مدت ۲ هفته ۵-کامنت بزار انجامیدم ۶-تهدید= هک و اینکه وقتی ۱۲ نفر شدید تبلیغ کانالتون میدم✄بایی بی بیس♫توجه:به فالورا داده نمیشود
죽을 수 없어서 살아요 1.1 هزار دنبال کننده
pixel