تیزر آلبوم سیزده چهل از بمرانی

75

تیزر آلبوم سیزده چهل از بمرانی؛ کاوری دم دستی و فیک نقد و تحلیل این آلبوم را در نت نوشت بخوانید

نت نوشت
نت نوشت 127 دنبال کننده