فیلم لالیک

221
- نویسنده و كارگردان : محمد دیلمى - تهیه كننده : احمد تفرشى - بازیگران : بهروز محمدى ، نورا نجمى ، گلایول زرین مكان ، محمد سعیدى ، امیر حسین قاجار دامغانى ، ابراهیم یزدانى ، گیتى صالح ، مهدى شكرى
pixel