ادای احترام زیبا به فرزند شهید «آخوندزاده»

969

سالن به احترام دختر کوچک شهید "ابراهیم آخوندزاده" که با لباس تراکتور وارد سالن شده به ‌پا میخیزند و شعار آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه.... را با تمام وجود سر می‌دهند

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده