نمایشگاه گردشگری 97-پخش مستقیم از شبکه شما

205

ویدئو فوق ، برگزیده ای از پوشش چهار روزه نمایشگاه گردشگری 97 بوده که توسط گروه آوید و بوسیله اتوماسیون تصویر برداری مولتی کم انجام شده است