مسعود کیمیایی؛ از «کارگاه آزاد فیلم» می‌گوید

4,595

مسعود کیمیایی با شش دهه تجربه‌ی فیلمسازی در سینمای ایران، اینبار از «کارگاه آزاد فیلم» میگوید

کات
کات 967 دنبال کننده