شاخص‌های تربیتی قرآن کریم / نمُود «إلهِى رِضًى...» در آخرین دعای امام حسین(ع)

1,749
اسماعیل عاکفی، پژوهشگر علوم قرآنی در جلسه بیست و ششم از سلسله جلسات شاخص‌های تربیتی قرآن کریم بر آخرین دعای امام حسین(ع) و جایگاه توکل کردن در قرآن کریم تأکید کرد.
pixel