نان کولیره ناسکه و کلانه داغ و تازه

3,837
درحالی که واژه کافه نان به تازگی وارد مباحث تجاری شده و هنوز در مراحل تدوین قوانین و مجوزهاست مردم کورد بوکان 30 سال است که کافه نان دارند
1 سال پیش
# نان
pixel