خاطره جالب از رودرو شدن جنگنده های ایرانی و آمریکایی

928
خاطره خلبان ایرانی از رودرو شدن جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی در سال ۸۲
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel