اردوی ما ایستاده ایم مهر93

83

انجمن اسلامی مدارس کمال - فیروزیان - امام باقر ع - 17 و 18 مهر 93 - امامزاده علی ع امره ساری - جنبش دانش آموزی- فرهنگی رزمی