کشیده هادی چوپان به مسئولین

5,864
هادی چوپان پس از بازگشت از مسترالمپیا خطاب به مسئولین کشور: مسئولین عددی نیستن من نون بازومو میخورم
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel