نمایشگاه اف ام بی که در زمینه ماشین آلات و ادوات صنعتی در شهر بادسالزوفلن آلمان

36,546
امروز به لطف خداوند فرصتی بود که توانستم هزاران کیلومتر راه را بپیمایم تا از نمایشگاه اف ام بی که در زمینه ماشین آلات و ادوات صنعتی در شهر بادسالزوفلن آلمان بود دیدن کنم این منطقه به جهت موقعیت خاص با وجود بیش از هفتصد شرکت مهندسی فعال یکی از خوشه های صنعتی آلمان بشمار می آید و تولید سالیانه آن بیش از بیست و یک میلیارد یورو است. این منطقه الگویی پویا برای یادگیری بمنظور تحقق آرمان فناوری نوین برای کشورمان ایران است. و امروز توانستم در این نمایشگاه با پانصد شرکت از این گروه آشنا شوم و دیدار و بررسی داشته باش
pixel