کامبوی ۶۴ درصدی با بلک کنری،اینجاستیس 2

145
کامبوی جون بر بلک کنری،به فارسی (قناری سیاه)از اولین ابر قهرمانان دنیای دی سی به شمار میره،و همچنین یکی از برترین مبارز های هنر های رزمی در دنیای دی سی رو به خودش اختصاص داده.
get over here 31 دنبال کننده
pixel