در مصر باستان چه خبر بوده است

1,466
طبق عقیده ی بسیاری از تاریخ شناسان مصر یکی از اولین تمدن های بزرگ است، و مصری های مدرن می توانند میراثی را دنبال کنند که قدمت آن به هزاران سال پیش بر می گردد. در اوایل ظهورش، مصر یک ابر قدرت باستانی به تمام معنا بوده است و همچنین مرکز هنر، فرهنگ، و علم آموزی. هنوز هم بسیاری از بناهای تاریخی آن از میان شن های صحرا بیرون می آیند،
iranroz13 517 دنبال کننده
pixel