۲۱. درباره Personal Place

104

ویژگی هایی شبیه Grand Place با این تفاوت که شما یک فضای کاملاً شخصی دارید و هیچکس دیگری نمی تواند در آن دعوت یا حضور داشته باشد و فقط شما تنها مدیر و عضو آن هستید...

نستد
نستد 17 دنبال کننده