اخذ اقامت تمکن مالی اتریش

590
یکی از راه های اخذ اقامت اروپا اقدام از طریق تمکن مالی اتریش است، این روش یکی از روش های مناسب مهاجرت و اخذ اقامت می باشد، موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی امورات اقامت اتریش از این روش را تضمین می کند. تماس) تهران: 02144023612 شیراز: 07136292310 سایت: www.estahbanaty.com
pixel