داغترین‌ها: #آپارات کودک

قسمت هفتم - شبکه‌های GRU

600
Gated Recurrent Unit(GRU) Networks در این ویدیو راه حل محو شدگی و انفجار گرادیان ها در شبکه های بازگشتی مطرح و ایده اصلی شبکه GRU را بحث کردیم. برای خرید دوره کامل: http://class.vision/deeplearning2/
pixel