باب‌اسفنجی - جنگ برای بقا

670
آقای خرچنگ نمایشگاهی برای رو‌نمایی از همبرگر خرچنگی پیدا کرده و با پاتریک، باب‌اسفنجی و اختاپوس راهی سفری پر ماجرا می‌شود
pixel