ویدئو کارگاه نرم افزار ونسیم پیشرفته

34
تفکر سیستمی 34 دنبال‌ کننده
34 بازدید
اشتراک گذاری
- ویدیو کارگاه نرم افزار ونسیم پیشرفته (تحلیل حساسیت و کالیبراسیون مدل های سیستم دینامیکی) در دومین کنفرانس ملی پویایی شناسی سیستم ها - در این ویدئو به تحلیل حساسیت در مدل های پویایی شناسی سیستم (تعاریف و کاربرد ها)، انجام تحلیل حساسیت مدل های پویایی شناسی سیستم در نرم افزار ونسیم، کالیبراسیون مدل های پویایی شناسی سیستم (تعاریف، بایدها و نبایدها)، انجام کالیبراسیون مدل های پویایی شناسی سیستم در نرم افزار ونسیم و پرداخته شده است. مدرس: آقای دکتر سید حسین حسینی - مدیر عامل موسسه سمام - دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه تهران - محقق و مدرس در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم
pixel