فیت ۲۴۵ _ ۷ میلیارد خرج بدنم کردم ؟!

56,441
فیت 18.4 هزار دنبال‌ کننده
ادامه گفتگو با قهرمان حرقه ای پرورش اندام ، آیت نجد باقری _ معرفی مکمل دی ای ای شرکت کیمیا مکمل با دکتر صالحیان _ پرسش و پاسخ با دکتر علیرضا میری در مورد پیشرفت در بدنسازی _ تهبه کننده : نیما جعفرپور _ با مشارکت آپارات
فیت 18.4 هزار دنبال کننده
pixel