غلبه بر ترس در سخنرانی

5,165

Dr. Matt McGarrity در این ویدیو به راهکارهایی برای غلبه بر ترس در هنگام سخنوری می پردازذ. این ویدیو قسمتی از دوره الکترونیکی اصول سخنوری است. برای مشاهده کامل این دوره الکترونیکی می توانید اپلیکشن هم آموز را نصب کنید. hamamooz.com