آناتومی بدن( دستگاه گوارش بدن انسان)

2,249
در این ویدیو با استفاده از تصاویر سه بعدی و فیلم های جذاب فرایند جذب غذا را با استفاده از دستگاه گوارش توضیح می دهد.
pixel