خانه خود را در آتش نسوزانید!!

25
#آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان خانه خود را در آتش نسوزانید! https://atapars.com/weblog/articles/services/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C/ جهت اطلاع از آخرین اخبار روز در حوزه ایمنی و آتش نشانی، عضویت در شبکه های اجتماعی این شرکت به شرح ذیل را به شما پیشنهاد می نمائیم. حضور شما سرور گرامی موجب دلگرمی و مزید امتنان خواهد بود. ️ لینک عضویت در کانال تلگرام: t.me/ATA88569514 ️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام: instagram.com/ata_co سایت شرکت: www.atapars.com ایمیل شرکت: info@atapars.com ️ شماره تماس شرکت: ️ +982191305068 +989399603800
pixel