آتش سوزی در پارکینگ عمومی پردیس

60
پارکینگ خودرویی در باغکمش بر اثر آتش سوزی علف‌های هرز اطراف دچار حریق شد و در این حادثه ۱۰خودرو به طور کامل در آتش سوخت و ۱۴ خودروی دیگر آسیب دیدند.
pixel