نحوه درست کردن نان برنجی کرمانشاهی

4,915
نان برنجی کرمانشاهی نداریمه.نحوه درست کردن نان برنجی کرمانشاهی در نان برنجی پزی حاج محمد محمدی. شاهکاره قیمت نان برنجی زعفرانی:کیلویی ۱۴ تومان قیمت نان برنجی سفید:کیلویی ۱۳ تومان کاک خیلی خوشمزه هم داشتن که ششصد گرم پسته ای چهارده هزار تومان بود. آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، بازار نان برنجی درها، مغازه محمدی. تلفن: ۰۹۱۸۳۸۸۰۱۰۸ شعبه تهران هم دارن.
مسترتیستر 1.3 هزار دنبال کننده
pixel