امشب سخنرانی ترامپ و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

25,589