برنامه دوربین؛ قسمت 22 ؛ خوش نویس ایرانی درفرانسه؛ شبکه جهانی جام جم

184

قسمت بیست ودوم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: آقای واشقانی که ایرانی هستند و در پاریس ؛ شاگرد و فعالیت دارند. ارسالی از: آقای واشقانی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45