پهپاد پرنده و زیر آبی

93

این پهپاد دانشگاه روتگرز آمریکا علاوه بر پرواز، می تواند تا عمق 10 متری به داخل آب برود .