اولین برف سنگین پاییزی روستای پیته نو، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

106
روستای پیته نو، کیلومتر چهل جاده گلوگاه-دامغان، شرق مازندران گالری تصاویر شمال و زندگی روستایی در پیج اینستاگرامی @Pitehno
pixel