پوشش عجیب زنان ارمنی

1,742

در پوشاک ارمنی چند رنگ متمایز می باشد؛ که طبق نظر فیلسوف ارمنی سده چهاردهم گریگور تاتواتسی، این رنگ ها دارای معانی خاصی بوده و اوضاع سیاسی و اجتماعی ارمنستان را نشان می دهد.بعنوان مثال، رنگ مشکی بیانگر اوضاع سیاسی کشور، رنگ سفید بیانگر آب و پاکی، رنگ زرد بیانگر خاک، رنگ نارنجی بیانگر فروتنی، رنگ قرمز بیانگر رشادت و خون، رنگ آبی بیانگر عدالت می باشد. رنگ های بکار رفته در لباس های سنتی ارمنی تا به امروز نیز در مناطق مختلف ارمنستان مشاهده می شود. اما هر بخش و روستا در ارمنستان داری لباس سنتی و رنگ های مختص به