استاد شعبان صیاد / سوره کهف و مریم / استودیو

401

تلاوت تصویری نادر و جدیدالانتشار از استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز صیاد / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده