خبر داغ: جدیدترین تکنولوژی ایالات متحده به ایران وارد شد

1,347
تکنولوژی شگفت انگیز ایالات متحده برای اولین بار در ایران‌ با استفاده از فن آوری نوآورانه رادیو تکانه رادیو اکتیو برای هدف گیری انتخابی بافت چربی و گرما درمانی آن ،تا زمانی که چربی از بین برود و به طور طبیعی از بدن عبور کند پروسه ادامه خواهد یافت. در بیماران به طور متوسط ​​24 درصد کاهش چربی در یک درمان یک جلسه ای 15 دقیقه ای انجام می شود. truSculpt برای خلاص شدن از شر دائمی سلولهای چربی از نظر بالینی ایمن و مؤثر و بدون هیچگونه عارضه است و برگشت پذیر نمی باشد.
pixel