افتتاح شش هزارمین واحد مسکونی دو عضو معلول در مشهد

30
30 بازدید
اشتراک گذاری
افتتاح شش هزارمین واحد مسکونی دو عضو معلول در مشهد
pixel