باورهای غلط رژیمی چیست؟

2,403

امروزه کاهش وزن در میان مردم رواج پیدا کرده است. افراد به هر شیوه ای برای لاغری و کم کردن وزن دست به هرکاری می زنند و بسیاری از آنها قبل از رسیدن به وزن هدف دست از این کار بر می دارند چون باورهای غلطی را برای کاهش وزن خود انتخاب کردند.