متخصص ارتودنسی

37

پس از ارتودنسی ثابت بند ها به این روش خارج می شوند دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir