اجرای رگرسیون خطی تک متغیره با SPSS

4,617
آماریار
آماریار 10 دنبال‌ کننده

بطور کلی در مباحث آماری و آزمون های مربوط به فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون به وفور استفاده می شود. در این فیلم آموزشی از طریق یک مثال تحت عنوان: تاثیرات دو متغیر حقوق آغازین(Current Salary) بر متغیر حقوق جاری(Beginning Salary) چگونه می باشد؟ به بررسی آزمون رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار SPSS خواهیم پرداخت. برای مشاهده فیلم کامل: http://amaryar.com/miniurl0048991

آماریار
آماریار 10 دنبال کننده